LOKACIJE TRENINGA

Odbojkaška akademija "Smeč" trenutno održava treninge na (7) sedam lokacija i to u slijedećim školama i terminima:

Općina Novi Grad

O.Š. “ĆAMIL SIJARIĆ” – DOBRINJA
nedjelja u 18:00 i ponedeljak 19:30

O.Š. “MEŠA SELIMOVIĆ” – ALIPAŠINO POLJE
utorak i petak od 19:50

O.Š. “FATIMA GUNIĆ” – ALIPAŠINO POLJE
srijeda i petak od 17:30

O.Š. “MEHMEDALIJA MAK DIZDAR” – OTOKA
srijeda i petak od 19:00

Općina Novo Sarajevo

O.Š “HRASNO” – HRASNO
utorak  od 19:30 i četvrtak od 19:00

Općina Vogošća

O.Š. “IZET ŠABIĆ” – HOTONJ
utorak i četvrtak od 19:30

O.Š “ZAJKO DELIĆ”- KOBILJA GLAVA
utorak i četvrtak od 18:00

SELEKCIJE
subota i nedjelja u dvorani “Kralj Fahd” od 9:00 do 14:00


KONTAKT TELEFONI O.A. “SMEČ”
Mob. 061 234 000 | Tel. 033 693 165
Email: ekremlagumdzija@gmail.com

 

TRENERI:

Ekrem Lagumdžija
Aldin Jahić
Samira Lagumdžija
Manuela Sućeska