LOKACIJE TRENINGA

Odbojkaška akademija "Smeč" trenutno održava treninge na (10) deset lokacija i to u slijedećim školama i terminima:

Općina Novi Grad

O.Š. “ĆAMIL SIJARIĆ” – DOBRINJA
nedjelja u 18:00 i ponedeljak 19:30

O.Š. “MEŠA SELIMOVIĆ” – ALIPAŠINO POLJE
utorak i petak od 19:45

O.Š. “FATIMA GUNIĆ” – ALIPAŠINO POLJE
srijeda i petak od 17:30

O.Š. “MEHMEDALIJA MAK DIZDAR” – OTOKA
srijeda i petak od 19:00

Općina Novi Grad

O.Š “HRASNO” – HRASNO
ponedjeljak od 17:30 i četvrtak od 18:30

Općina Stari Grad

O.Š “MULA MUSTAFA BEŠKESIJA”
utorak i četvrtak od 18:30

Općina Centar

O.Š. “NAFIJA SARAJLIĆ” – JEZERO
utorak od 18:15 i petak od 19:30

Općina Vogošća

O.Š. “IZET ŠABIĆ” – HOTONJ
ponedeljak i četvrtak od 19:30

O.Š “ZAJKO DELIĆ”- KOBILJA GLAVA
ponedeljak i četvrtak od 18:00

10. SELEKCIJE
subota i nedjelja u dvorani “Kralj Fahd” od 9:00 do 14:00


KONTAKT TELEFONI O.A. “SMEČ”
Mob. 061 234 000 | Tel. 033 693 165
Email: ekremlagumdzija@gmail.com

 

TRENERI:

Ekrem Lagumdžija
Aldin Jahić
Samira Lagumdžija
Manuela Sučeska