Odbojkaška akademija "Smeč"
LOKACIJE TRENINGA

 • O.Š. "Ćamil Sijarić" - Dobrinja
  nedjelja u 18:00 i ponedeljak 19:30
 • O.Š. "Meša Selimović" - Alipašino polje
  utorak i petak od 19:20
 • O.Š. "Fatima Gunić" - Alipašino polje
  srijeda i petak od 17:30
 • O.Š. "Mehmedalija Mak Dizdar" - Otoka
  srijeda i petak od 19:00

općina Novi Grad


 • O.Š “HRASNO” – HRASNO
  PONEDELJAK I ČETVRTAK OD 17.30
 • O.Š “GRBAVICA II” – GRBAVICA
  PONEDELJAK I SRIJEDA 19.15
općina Novo Sarajevo
 • SEDMA OSNOVNA ŠKOLA – BLAŽUJ
  SRIJEDA OD18.00 I SUBOTA 12.00
općina Ilidža • O.Š "Mula Mustafa Bašeskija"
  ponedjeljak i petak od 18:30 .Općina Stari Grad


 • "FIS"
  ponedeljak i četvrtak od 20:00
 • O.Š. "Nafija Sarajlić" – Jezero
  utorak od 20.15 i petak od 19.30

općina Centar


 • O.Š. "Izet šabić" - Hotonj ponedeljak i četvrtak od 19.30
 • O.Š "Zajko Delić"- Kobilja glava
  ponedeljak i četvrtak od 18.00
Općina Vogošća
bUDI I TI DIO NAŠEG TIMA
ODBOJKAŠKA AKADEMIJA "sMEČ#
lopta
 • Ekrem Lagumdžija
 • Samir Salihović
 • Aldin Jahić
 • Samira Lagumdžija
 • Manuela Sučeska
 • Ajsela Binjoš