Odbojkaška akademija “Smeč”
LOKACIJE TRENINGA


Općina Novi Grad

  • O.Š. “Ćamil Sijarić” – Dobrinja, nedjelja u 18:00 i ponedeljak 19:30
  • O.Š. “Meša Selimović” – Alipašino polje, utorak i petak od 19:50
  • O.Š. “Fatima Gunić” – Alipašino polje, srijeda i petak od 17:30
  • O.Š. “Mehmedalija Mak Dizdar” – Otoka, srijeda i petak od 19:00


Općina Novo Sarajevo

  • O.Š “Hrasno” – Hrasno, utorak od 19:30 i četvrtak od 19:00


Općina Vogošća

  • O.Š. “Izet šabić” – Hotonj utorak i četvrtak od 19.30
  • O.Š “Zajko Delić”- Kobilja glava utorak i četvrtak od 18.00


BUDI I TI DIO NAŠEG TIMA

ODBOJKAŠKA AKADEMIJA “SMEČ#


Ekrem Lagumdžija
Aldin Jahić
Samira Lagumdžija
Manuela Sućeska